สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก (privacy policy)

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก (privacy policy)

 

     ความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของผู้เข้าชมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตระหนัก จึงจัดเตรียมสรุปแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) (privacy policy) เอาไว้ เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะถูกรวบรวมในระบบออนไลน์และเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการ และแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้ถึงวิธีการควบคุมข้อมูลนี้ในขณะที่สำรวจเว็บไซต์ที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น

 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

     ข้อมูลส่วนบุคคลและการลงทะเบียนบัญชี เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บางส่วน หรือเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้เข้าชม เราอาจขอให้ผู้เข้าชมให้ข้อมูลบางอย่างแก่สาขาวิชา เช่น ชื่อต้น ภูมิลำเนา และที่อยู่อีเมล สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เสริมเข้ามา เช่น โลกเสมือนจริงซึ่งผู้เข้าชมสามารถเล่นเกม แชทกับเพื่อน ๆ และแลกไอเท็ม หรือสกุลเงินเสมือน สาขาวิชาอาจกำหนดให้เด็ก ๆ เลือกชื่อหน้าจอ และ/หรือ สร้างบัญชีกับสาขาวิชา บัญชีนี้อาจต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและข้อมูลประวัติโดยย่ออื่น ๆ

     พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเยาวชน สำหรับกิจกรรมบางอย่างในเว็บไซต์ของสาขาวิชา และเมื่อผู้เข้าชมแสดงตัวต่อสาขาวิชาว่า เขาหรือเธอเป็นเด็ก สาขาวิชาอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เข้าชม เช่น ที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สาขาวิชาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ

     1) ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบถึงความสนใจของเด็กในกิจกรรม

     2) ขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ

     3) ให้คำแนะนำแก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนและเปิดใช้คุณสมบัติบางอย่างของบัญชีลูก

     4) จัดเก็บอีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในรูปแบบ "แฮช" หรือที่มีการป้องกัน (เช่นแปลเป็นแถวของตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งไม่ระบุตัวบุคคล) เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาบัญชี เช่น กู้คืนรหัสผ่านที่หายไปในบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีกิจกรรมส่งไปยังผู้เข้าชมที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนของสาขาวิชา สาขาวิชาอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์เหล่านั้น เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ในทำนองเดียวกัน บางส่วนของเว็บไซต์อาจอนุญาตให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนเข้าร่วมคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น การแชร์เนื้อหาผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดียการโต้ตอบกับโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดีย หรือลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เมื่อผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนใช้แพลตฟอร์มและโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดียดังกล่าว อาจมีข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียบางอย่างถูกแบ่งปันให้กับสาขาวิชา เช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลประวัติโดยย่ออื่น ๆ

 

การซื้อและการทำธุรกรรม

     สาขาวิชาไม่มีกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการซื้อและการทำธุรกรรมก็ตามในเว็บไซต์ของสาขาวิชารวมถึงในแอปพลิเคชันที่สาขาวิชาได้เผยแพร่และให้บริการทั้งหมด ทุกบริการเปิดให้บุคคลต่าง ๆ ทั่วไป สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ

     ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ของสาขาวิชา ผู้เข้าชมอาจต้องการสื่อสารกับเพื่อน หรือบอกเพื่อนของพวกเขาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสาขาวิชา ดังนั้น สาขาวิชาอาจขอให้พวกเขาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งโดยปกติจะจำกัดเฉพาะชื่อต้นและที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตอบสนองคำขอของผู้เข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบออกจากระบบเมื่อข้อความถูกส่ง เว็บไซต์บางแห่งอนุญาตให้ผู้เข้าชมแชทกับเพื่อน ๆ ในรูปแบบที่แสดงการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้รายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ โดยทั่วไป เว็บไซต์เหล่านี้อนุญาตให้ผู้เข้าชมที่เป็นเด็กเลือกวลีต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือ หรือกระบวนการในการกรองและตรวจสอบข้อความแชทที่เขียนขึ้นโดยผู้เข้าชม หากเครื่องมือเหล่านี้ตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้เข้าชมที่เป็นเด็กพยายามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ สาขาวิชาจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกจากการโพสต์ของเด็กก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

 

อุปกรณ์ และข้อมูลการใช้งาน

     นอกจากนี้ สาขาวิชายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เข้าชมใช้เว็บไซต์ของสาขาวิชา เช่น ประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Windows หรือ Mac OS) และเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox Internet Explorer  เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของสาขาวิชา ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น AT&T, Earthlink) ตัวระบุบางอย่าง (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะตัว ที่อยู่ IP และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น คำขอหน้าเว็บและเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา) และข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เพื่อช่วยเราสนับสนุนการดำเนินงานภายในของเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติมในส่วน คุกกี้และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ด้านล่าง

     การแจ้งเตือนแบบพุช ผู้เข้าชมอาจเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้เข้าชมสามารถจัดการกับการแจ้งเตือนแบบพุชตามความชอบได้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยน
การตั้งค่าในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา

     ติดต่อสาขาวิชา หากผู้เข้าชมเลือกที่จะติดต่อสาขาวิชาทางอีเมล สาขาวิชาอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม เมื่อสาขาวิชากระทำการตามคำขอของผู้เข้าชมแล้ว สาขาวิชาจะลบข้อมูลส่วนบุคคล

 

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมบนเว็บไซต์

     ผู้ให้บริการ บางครั้งสาขาวิชาใช้ตัวแทน ผู้ทำสัญญา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ในการให้บริการแก่ผู้เข้าชมในนามของสาขาวิชา เช่น การจัดหาสกุลเงินเสมือนให้ผู้เข้าชม ซึ่งพวกเขาอาจซื้อ แลกคะแนนสะสมสำหรับไอเท็มหรือผลิตภัณฑ์เสมือน การส่งสินค้าที่ผู้เข้าชมสั่งซื้อ การส่งอีเมลในนามของสาขาวิชา หรือช่วยเหลือ สาขาวิชาในการจัดการและดูแลรางวัลสำหรับการโปรโมต การประกวด หรือการชิงโชค ในกรณีเหล่านี้ สาขาวิชากำหนดให้ผู้ให้บริการปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล สาขาวิชายังอาจใช้ผู้ให้บริการในการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในอีกด้วย เช่น เพื่อทำการวิเคราะห์

     ลิงก์ภายนอก เว็บไซต์ของสาขาวิชาอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม ซึ่งการปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างจากของสาขาวิชา การเชื่อมโยงไปตามลิงก์เหล่านี้ อาจนำผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเสนอเนื้อหาหรือเกม หรือดำเนินการแข่งขันหรือการชิงโชค ที่แยกออกไปจากเว็บไซต์ของสาขาวิชา หากผู้เข้าชมสนใจข้อเสนอของบุคคลที่สามเหล่านี้ พวกเขาควรพิจารณาคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเว็บไซต์ บริการ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ถูกครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของสาขาวิชา และอาจปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต่างกัน

     คุณสมบัติเชิงโต้ตอบสำหรับเยาวชนและผู้ที่บรรลุนิติภาวะ เมื่อผู้เข้าชมที่บรรลุนิติภาวะหรือเยาวชนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโปรแกรมเสริมของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา บุคคลที่สามที่ให้บริการคุณสมบัติเหล่านั้น อาจสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมและข้อมูลกิจกรรมบนเว็บไซต์ของสาขาวิชารวมถึงการแจ้งการเชื่อมโยงของผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของพวกเขาเอง สาขาวิชาขอแนะนำให้ผู้เข้าชมตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของพวกเขา

     กระบวนการทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และธุรกรรมของสาขาวิชา สาขาวิชาและตัวแทน  ผู้ทำสัญญา และผู้ให้บริการของสาขาวิชา อาจเปิดเผยข้อมูลที่สาขาวิชารักษาไว้เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เช่น การตอบสนองต่อคำสั่งศาล หมายศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือการเรียกร้องหรือการตรวจสอบอื่น ๆ นอกจากนี้ สาขาวิชาอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ หรือที่ ๆ สาขาวิชาเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงน่าสงสัย สถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยทางกายของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของสาขาวิชา และเพื่อยืนยันหรือบังคับใช้ตามนโยบาย
ที่ควบคุมเว็บไซต์ของสาขาวิชา และกฎหมายที่บังคับใช้หรืออนุญาตโดยสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ สาขาวิชาอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของสาขาวิชา ในกรณีที่มีธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น ถ้าสาขาวิชาหรือหนึ่งในหน่วยธุรกิจของสาขาวิชา หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาถูกซื้อ ถูกขาย หรือรวมเข้ากับบริษัทอื่น

     ด้วยความยินยอม สาขาวิชาอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ ตามความยินยอมที่เหมาะสม หรือตามคำแนะนำของพวกเขา

 

คุกกี้และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ

     คุกกี้ ในบางหน้าบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา ผู้ให้บริการของสาขาวิชา และบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า "คุกกี้" หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสบการณ์ทางออนไลน์ของผู้เข้าชม สาขาวิชาวางคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม เมื่อพวกเขาเข้าชมเว็บไซต์ของสาขาวิชา เพื่อให้สาขาวิชาสามารถจัดเก็บความชอบของพวกเขา และวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนครั้งที่ผู้เข้าชมใด ๆ เข้าใช้เว็บไซต์ของสาขาวิชาและส่วนต่าง ๆ ของไซต์เหล่านั้น

     ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ ผู้เข้าชมควรไปที่เมนูช่วยเหลือของเว็บไซต์เบราว์เซอร์ของพวกเขา หากผู้เข้าชมตัดสินใจไม่รับคุกกี้จากเว็บไซต์ของสาขาวิชา ผู้เข้าชมรายนั้นอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้ การใช้เว็บไซต์โดยไม่ปฏิเสธคุกกี้และเทคโนโลยีออนไลน์ที่คล้ายกัน ผู้เข้าชมยินยอมให้สาขาวิชาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล สาขาวิชาไม่ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณป้องกันการติดตามของเว็บไซต์ (Do Not Track) ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีให้เป็นแบบเดียวกัน สาขาวิชายังคงทบทวนเทคโนโลยีใหม่ๆ และอาจนำมาตรฐานมาใช้ เมื่อได้ถูกสร้างขึ้น

     Google Analytics หนึ่งในผู้ให้บริการของสาขาวิชา มีกระบวนการเลือกไม่ใช้ เป็นของตัวเอง ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ Google Analytics ได้ ที่นี่ ผู้เข้าชมสามารถควบคุมการใช้ Google Analytics เกี่ยวกับการใช้งานของพวกเขาบนเว็บไซต์ของสาขาวิชาได้ โดยดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ได้ ที่นี่

 

พันธสัญญาต่อความปลอดภัยของสาขาวิชา

     สาขาวิชารักษากระบวนการที่มีไว้เพื่อคุ้มครองและช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สาขาวิชาเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของสาขาวิชาอย่างถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์จะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) นี้ หรือในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายของสาขาวิชา การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลงของสาขาวิชา หรือตอบสนองต่อคำขอของผู้เข้าชม

 

ติดต่อเรา

     ผู้เข้าชม รวมถึงพ่อแม่และผู้ปกครองของผู้เข้าชมที่เป็นเด็ก ซึ่งมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) นี้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ มีข้อมูลที่ถูกลบ หรือขอให้ยุติการรวบรวม ใช้ต่อ หรือ เปิดเผยข้อมูลนี้ สามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง

     หากผู้เข้าชมไม่ประสงค์ที่จะมีข้อมูลซึ่งถูกเก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พวกเขาสามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยใช้ขั้นตอนถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางตลาดหรือเครือข่ายแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

อีเมล:  computeredu@yru.ac.th