สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 63

    รายชื่อนักศึกษา รหัส 63

 

1        406309001     นายอารีฟีน มะแซ

2        406309002     นายนัสรู บินอำเยาะ

3        406309003     นางสาวเราเฎาะห์ สะแล๊ะ

4        406309004     นายแวอำรี กือมิ

5        406309005     นายซุกรอน อาแวกาจิ

6        406309006     นางสาวณัสรีน ดอสะ

7        406309007     นายมูฮำหมัดฟาเดร เจ๊ะสะแม

8        406309008     นายอาลีฟ มะลี

9        406309009     นายมูฮำหมัด อาแว

10      406309010     นายนิญาบิล ตาเละ

11      406309011     นางสาวคูไซฟะห์ หะยีวาเยะ

12      406309012     นางสาวซูรายา แวมามุ

13      406309013     นางสาวอารีนา สะอาด

14      406309014     นางสาวบูไซนะห์ มาหะมะบากา

15      406309015     นางสาวซูไมยะห์ สะแลแม

16      406309016     นางสาวนูรูลอิลมีย์ มะเด็ง

17      406309017     นางสาวฟิรดาว สะอิยาโง๊ะ

18      406309018     นางสาวนูรมา กียะ

19      406309019     นางสาวซูบัยยะห์ เจ๊ะแต

20      406309020     นางสาวอารูณี ลาเต๊ะนือริง

21      406309021     นางสาวต่วนอัฟนาน ต่วนกอแตง

22      406309022     นางสาวนูรมี มาแน

23      406309023     นางสาวนาเดียนี สาและ

24      406309024     นางสาวนูรีดา หะเเวจิ

25      406309025     นางสาวฟารีดา อาลีมะสะ

26      406309026     นางสาวนุรมี สมัยอุดม

27      406309027     นางสาวนาเดีย มะราเปะ

28      406309028     นางสาวสุมินตรา ซามัน

29      406309029     นายนาซีรม มามะ

30      406309030     นางสาวรุสมีนี มาลา

31      406309031     นางสาววรัญญา มะสือแลแม

32      406309032     นางสาวซอบารียะห์ ยามา

33      406309033     นายอามีน ยะโกะ

34      406309034     นายอะฮ์มัดซูฮัยมี ลีลาเต๊ะ

35      406309035     นางสาว ฮาซาน๊ะห์ สามะ

36      406309036     นางสาวนูรอาซัม สามะ