สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบโควตา ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566

          ประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆที่กำลังหาที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตอนนี้เราเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบโควตา ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2566 แล้ว อย่าลืมมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ ⏬ ⏬ ⏬

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2565 ผ่าน QR Code ดังแนบนะคะ

แกลเลอรี่