สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา หัวข้อ อาชีพครูคอมฯหรือครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพ

    เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา หัวข้อ อาชีพครูคอมฯหรือครูคอมพิวเตอร์มืออาชีพ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.50 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4  ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0tGZu85XUYdF8qKDF1IiECQ6YTFv7EwcfaXwMiYw5uIhPtg/viewform

แกลเลอรี่