สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือนักศึกษาที่สนใจสอนน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือนักศึกษาที่สนใจสอนน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี ทำคลิปเพื่อส่งคลิปสร้างสรรค์ โครงการ “Digi camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ”  รายละเอียดดังลิงค์ https://www.facebook.com/eduzonesdotcom/posts/pfbid02nezkdXq2ciJfbGe6SRU9rSLDTYscRcxPi74TM1zmMYVN5yqHh2agngESGnosWn1Wl