สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ กราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)

              บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการอบรม และสร้างมาตรฐานไอทีระดับสากลในประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ กราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)   เพื่อค้นหาตัวแทนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอที่สามารถใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ออกสู่ตลาดธุรกิจได้อย่างแท้จริง ภายใต้หัวข้อ  “ Get Certify Today Change Tomorrow.” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทโดยผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงาน สมัครเข้าแข่งขันในรูปแบบทีม จำนวน 2-4 คน  มีอายุระหว่าง 17 -22 ปี    ร่วมผลิตสื่อวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที   

        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏคม 2560 และผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่  www.arit.co.th หรือโทร 02-682-6350-4

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่