สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้ายของโครงการ MEGA 2017

        ทีมนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้ายของโครงการ “ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนา โมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017”  โดยจะมีการประกวดแข่งขันในรอบ Final ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพมหานคร ทีมนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้
ชื่อทีม : Fight’O 
ชื่อผลงาน : ปิ่นโต(Pinto) 
สมาชิกในทีม :
  1. นายแวอัสรี แวมายิ
  2. นายจิรยุทธ แสงสิน
  3. นางสาวนะจือละ วานิ
ผู้ควบคุมทีม : คุณวันชนะ พรหมทอง

Ref : https://mega.ega.or.th/ประกาศผล-idea-pitching/

แกลเลอรี่