สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ) ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ)  ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอาซูรอสัมพันธ์ ประเภทรสชาติ สร้างความภูมิใจให้กับสาขาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ

 

แกลเลอรี่