สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายแวอัสรี แวมายิ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการและสังคม ในงานวันราชภัฏ 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายแวอัสรี แวมายิ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการและสังคม ในงานวันราชภัฏ 2561 ซึ่ง นายแวอัสรี แวมายิ เป็นนักศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษารุ่นน้องในเรื่องของการใฝ่หาความรู้ ทำกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมจิตอาสา 

แกลเลอรี่