สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ) ชั้นปีที่ 2 ผ่านเข้ารอบการสอบสัมภาษณ์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561

        ขอแสดงความยินดีกับนางสาวคอลีฟะห์ มะสันติ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ) ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการ "ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561" ประเภทนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีการจัดสอบสัมภาษณ์ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ต่อไป

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่