สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายแวอัสรี แวมายิ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

นายแวอัสรีแวมายิ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัลชมเชยการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

แกลเลอรี่