หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด "โครงการ Hatyai Tech Startup 2017"

 

ด้วยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม TwoB TwoNF นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวด "โครงการ Hatyai Tech Startup 2017 (Hatyai Startup Club) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่" เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Post De Biz อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สมาชิกในทีมได้แก่ 
1. นายนิอาบัส  เจ๊ะโอะห์ 
2. นางสาวซารีนี  มะลาเฮง
3. นางสาวฟาอีซะห์  กอและ
4. นางสาวอาอีเซาะห์  สาและ
5. นางสาววารีนา  ยูโซะ

โดยมีอาจารย์อับดุลเลาะ บากา เป็นผู้ควบคุมทีม

ทางหลักสูตรขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้แสดงความสามารถ และสำหรับนักศึกษาคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ อย่าลืมติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์สาขาได้ในโอกาสต่อไป .

 

แกลเลอรี่