หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.policeadmission.org

แกลเลอรี่