หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายซันซู สะมะแอ

นาย ซันซู  สะมะแอ
Software Developer

ประวัติการทำงาน
Software Developer
 2557 - 2562
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น ฐานข้อมูลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Software

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร  2555 - 2557
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
ดูแลระบบฐานข้อมูลเด็กทุนลูกเหรียง เว็บไซต์ และเพจ

ผลงาน

ติดต่อ
367/231 ห้อง A823 ชั้น 8 อาคาร PLUM CONDO CHOKCHAI 4 TOWER A ถนน โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

e-mail: sansu@mfec.co.th

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่