หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอิสมาแอ กือจิ

นายอิสมาแอ กือจิ
บริษัท Advance Innovation Technology (Advance IT)
แผนก Mobile
ตำแหน่ง
Mobile Developer

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่