หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอิบรอเฮง แวนิ

ชื่ออิบรอเฮง แวนิ

ตำแหน่ง software developer

บริษัท mfec public company limited

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่