หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายฮาซัน ลือแบซา

[การทำงาน]
- 2015-2017 | บริษัท PimClick จำกัด ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์
- 2017-2018 | Full-time Freelancer
- 2018-2019 | เปิดบริษัท ในนาม บ.สลาตัน ดีไซน์ จำกัด {ให้บริการด้านการทำเว็บไซต์, ดูแลเว็บไซต์, พัฒนาแอพฯ, Digital Marketting, ออกแบบดีไซน์, ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล }

แกลเลอรี่