หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้น นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคาร 6 เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 เพื่อเป็นพระราชกุศล ในการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สะอาดและสวยงาม

แกลเลอรี่