หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบกับการจัดนิทรรศการและการแสดงนวัตกรรมต่างๆ พร้อมการประกวดและแข่งขันมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.yru.ac.th/science2016/page/506

แกลเลอรี่