หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพี่สอนน้อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยนักศึกษาเทียบโอน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนน้อง และโครงการอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2

แกลเลอรี่