หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ในโครงการ “Digital Startup”

             

ทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ในฐานะทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 ได้เป็นผลสำเร็จ ในโครงการ “Digital Startup” ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ใช้ชื่อทีมว่า "รถไฟไทย" มีสมาชิกในทีมดังนี้
1.นายอิสมาแอ  กือจิ
2.นายอิรอเฮง  แวนิ
3.นางสาวอารีนี  เจ๊ะแว
4.นางสาวสตรา  เอียดตรง
5.นางสาวฟานาเดีย  สะอิ
โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องจันทร์มณี ชั้น3 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น.

Ref : http://www.digistartup.net/

แกลเลอรี่