ติดต่อเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร : 081 388 3515

Email : cosmeticmajor.yru@gmail.com

แผนที่สำนักงานหลักสูตร