ติดต่อเรา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและการชะลอวัย)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและการชะลอวัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร : 081 388 3515

Email : cosmeticmajor.yru@gmail.com

แผนที่สำนักงานหลักสูตร