วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางของเครื่องสำอางฮาลาลในโลกปัจจุบันและลักษณะของเครื่องสำอางที่ฮาลาลฯ

23 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าว/วารสาร

อีกหนึ่งบทบาทของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม กับการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางของเครื่องสำอางฮาลาลในโลกปัจจุบันและลักษณะของเครื่องสำอางที่ฮาลาล  การวิเคราะห์เครื่องสำอางฮาลาล และการขอรับรองมาตรฐานเครื่องสำอาง