ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

25 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าว/วารสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาชีวเคมี