นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านเข้ารอบในโครงการ GenZ Genbiz innovation camp ss2

29 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าว/วารสาร

ขอเเสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านเข้ารอบในโครงการ GenZ Genbiz innovation camp ss2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pinching day #The war of wolf ล่าเงินทุนจากผู้ประกอบการและหน่วยงานสำคัญอย่าง NIA โดยจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีทีมจากหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีม ได้เเก่ ทีม Haztina และ ทีม Rosella

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทีม Rosella  (ผลิตภัณฑ์ ESTHETE ลิปบำรุงผิวปากสำหรับผู้ชาย) โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ โค้ชที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ และผศ ดร. นิสาพร มูหะมัดโค้ชที่ปรึกษาด้านเทคนิค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ทีม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565