อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามหรือสาขาที่ใกล้เคียง

        2. ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

        3. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบและแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ

        4. ผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางฮาลาล