สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัล Popular Vote กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (STA English Speech Competition 2022) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (Science and T

ขอแสดงความยินดี นางสาวนัสรี สาบวช และนายบูคอรี สาเร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Popular Vote กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (STA English Speech Competition 2022) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อวิถีชีวิตใหม่ (Science and Technology For New Normal)"

Pode ser uma imagem de 3 pessoas, pessoas em pé e texto

แกลเลอรี่