สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำคณาจารย์ทางด้านพลังงาน มาสำรวจและศึกษาระบบผลิตไบโอดีเซล ณ กรมอนุรักษ์พลังงานทดแทน สงขลา

ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานำคณาจารย์ทางด้านพลังงาน มาสำรวจและศึกษาระบบผลิตไบโอดีเซล ณ กรมอนุรักษ์พลังงานทดแทน สงขลา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่