สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คณาจารย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่