สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรฟรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

สมัครได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVlqLJ0QdDAynpiSohSwWOUbwX7z309cXHh7C7DaYbnakDw/viewform

แกลเลอรี่