สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ (ICRIEMS) ที่ University State Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน ในเวที The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science  ณ  University State Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  7-8 พฤษภาคม 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่