สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ (ICRIEMS) ที่ University State Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน ในเวที The 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science  ณ  University State Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  7-8 พฤษภาคม 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่