หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 1 (05-106)  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 073-299628  โทรสาร. 073-299629