หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวนูรไอนีย์ มะตียอ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

นางสาวนูรไอนีย์  มะตียอ  รหัส 405420037 
รุ่นที่15 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะงานที่ได้รับหมอบหมาย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย , วิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น, ดูเกี่ยวกับกากของเสียรวมถึงขยะในโรงงานอุสาหกรรม ,จัดทำรายงาน ทส.1 ทส.2 สก.1 สก.2 ฯลฯ
                                          ที่สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด ส่งกรมอุสาหกรรม, ร่วมวิเคราะประเมินความเสี่ยง ทางด้านแสง เสียง ความร้อน กับจป.วิชาชีพของโรงงาน

แกลเลอรี่