หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครแล้ว ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

กำหนดการรับสมัคร (ประจำเดือนสิงหาคม)

บัดนี้-21 สิงหาคม 2563 ระบบเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์

21-25 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและแจ้งโอนเงินในระบบ

29 สิงหาคม 2563 อบรมผู้สัมผัสอาหาร

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกแผนการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นหากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของแต่ครั้ง

 

แกลเลอรี่