หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สมัครอบรมหลักสูตร "ผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นที่ 2 (24 ตุลาคม 2563)

กำหนดการรับสมัคร (ประจำเดือนสิงหาคม)

บัดนี้-21 ตุลาคม 2563 ระบบเปิดรับสมัครทางเว็บไซด์

21-23 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและแจ้งโอนเงินในระบบ

24 ตุลาคม 2563 อบรมผู้สัมผัสอาหาร

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกแผนการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นหากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของแต่ครั้ง

รายละเอียดตามลิงค์

https://forms.gle/uYg19Fd5zdDj8VH26

แกลเลอรี่