หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

อาจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่