หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมสัมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมสัมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล เป็นประธานในพิธิเปิดการจัดกิจกรรมสัมนาในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่