หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันตำแหน่งครูโรงเรียนดำรงวิทยา

นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัสนักศึกษา 405020021
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาประจำปี 2561

แกลเลอรี่