หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

สถาบันอาหาร จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาหารไทยประจำปี 2559"

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย   ประจำปี 2559”  หรือ Thai Food Innovation Award 2016 เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีโอกาสต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล แบ่งเป็น 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

1) กลุ่มภูมิปัญญาไทยสู่สากล (Thai Wisdom to The World)  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้านการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือของประเทศที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ
2) กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต (Food Innovation for The Future) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นใหม่ หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม โดยมุ่งเน้นการตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม(Niche Market) ได้แก่ อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารเพื่อผู้สูงวัย เป็นต้น


โดยผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมงาน SIAL Inspire Food Business ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2559 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลพร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับสถาบันอาหาร

สนใจสมัครด่วนภายในเดือนมิถุนายน 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณเครือวัลย์  พรมลักษณ์ โทร 0-2886-8088 ต่อ 9400 , 092-390-7799, E-mail : kruawan@nfi.or.th   คุณมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน, 081-177-0848, E-mail : mayura@nfi.or.th

แกลเลอรี่