หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม

แกลเลอรี่