หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) และบริษัทเซาท์เทอร์นซีฟูดโปรดักส์ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่