หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณ บริษัทกรไทยจำกัด จังหวัดราชบุรี

แกลเลอรี่