หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณ บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่