หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ณ บริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด จ.นราธิวาส

แกลเลอรี่