หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คณะวิทย์ฯ (ทำผลิตภัณฑ์ซูชิ) ผู้อบรมมีจำนวน 120 คน

แกลเลอรี่