หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2022

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2022 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ประจำสาขา  จำนวน 25 คน  ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในการสร้างขวัญกำลังใจและการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมลุ้นรางวัลมากมายจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

 

แกลเลอรี่