หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

ประกาศผลทีมที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน “การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้”

ประกาศจากกิจกรรม

 “การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้” 

                      ทีมที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน “การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้” จะทำแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคาร 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทีมประกวดแข่งขันจัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสม และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการประกวดแข่งขัน ทางผู้จัดมีการจัดเตรียมโต๊ะ อุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานสำหรับการผลิตนวัตกรรมอาหาร โดยมีกำหนดการการประกวดแข่งขันดังนี้

เวลา 9.00-12.00 น.            การแข่งขันการผลิตเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

เวลา 13.00-16.00 น.          การนำเสนอนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมการทดสอบชิมอาหารสำหรับกรรมการ

เวลา 16.00 น.                    ประกาศผลการแข่งขัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในวันเวลาการแข่งขันจริง

แกลเลอรี่