หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

คณาจารย์เข้าร่วมงาน Thailand research expo 2017

วันที่ 25-27 สค. 60 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยและแสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัย ในงาน Thailand research expo 2017 โดยมีงานวิจัยเด่น 2 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาหมี่เบตงเสริมสมุนไพรและน้ำปรุงรสหมี่เบตง โดย ผศ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และอ.สุธีรา ศรีสุข และ 2. ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบเสริมแป้งสาคูแช่เยือกแข็ง โดย ผศ.จริยา สุขจันทรา เพื่อเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้

 

 

แกลเลอรี่