หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาที่สอบผ่านภาค ก (ความสามรถทั่วไป) และ ภาค ข

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่สอบผ่านภาค ก (ความสามรถทั่วไป) และ ภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบกาณ์วิชาชีพ) การแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่