หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมประกวด/แข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันที่ 18 สิงหาคม 2565 และกำหนดจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันและบริการวิชาการ ในรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 สมัครร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.yru.ac.th/science2016/page/1256